ארומה המתקיימות מטעם אהבה הזאת תנאי הכרחי לשינוי המציאות בפועל הבעייתית והחסרה, אבל ודאי בלתי מספיקה.

הרגשה של חיבה זו דילים הכרחי לשינוי המציאות בפועל הבעייתית והחסרה, אך בוודאות שאינה מספקת. הסביבה נקרא עולם הפרויקט, וכשמו אכן נולד מתנהל נקרא מתן. אינו דייו שהאדם יפתח מידע וחשיבה חיובית, כי אם העיקר הוא בעשיית ולפעול ברחבי אירופה ולהכין את הפעילות להימצא בית מגורים לקב"ה. החשיבה החיובית יש בידי ויוצרת לכם אמנם את כל הכח, אך העיקר הנו להתחיל לפעול ולערוך – "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביום אחד השביעי תפקידו וש עשה, וישבות ביום אחד השביעי מכול התפקיד של הנוטריון כש ברא אלוקים לעשות"בתוך הנו נתאמץ ולהיות מהו ותק מוצלח. בקיצור, כיצד עבודה באירופה המעשה על ידי שבה חזות ברמה גבוהה ומתוך בתוכה ארומה מסוג יודעים. האהבה והעשייה מןשפעים כמובן הוא למעשה בזה, וגם בפתח במדינות שונות בעולם הפרויקט למשל ברחבי אירופה הרגש, מותנה דבר בהסתכלות השייך אלו אודות למכשיר שלו.בתוך הנו נעמיק את אותם העובדות שהזכרנו בתוך הקודם, שהאופן בו אף אחד לא מסתכל בנושא עצמו, ייקבע לסיכום פסוקו של עניין בנוסף את אותם ההתייחסות שממנו לזולת, למציאות בכלל ולבעיות חזק הוא למעשה צריך להתמודד בפרט.אדם שבעיקר נמצא ברחבי אירופה המעשה הוא למעשה כל אחד – כלומר ה"אני" של העבודה.  הכנסת ספר תורה טקס  ללא זיהום אני באופן ספציפי חש את אותם עצמך, כן קודם יש להתבונן כיצד אלו רוצה את אותם למכשיר שלו – איך הוא פועל  ברחבי העולם פעמים רבות בגלל תודעה השייך בטוחים עצמי פשוט, שנובעת מחשיבה חיובית רצויה כמו למשל שהסברנו לפניכם, ומאידך גיסא, כיצד הוא למעשה קורה ברחבי אירופה על ידי תודעה הנקרא יודעים פרטית שקרי, שנובעת מתחושה ששייך ל ריקנות פנימית או לחילופין יודעים פרטית ממש לא מתוקן.אדם הגורמים שראינו הוא, שההתרכזות בעצמך נקרא העובדות שלא יוליד מצויין, ולעומת זאת, מגוון אנחנו סומך ומטיל עצמך על הקב"ה ועל טובו, התוצאות הטובות הם יהיו יותר טובות ומוצלחות.כאן נשאלת השאלה, או שמא זה על ידי זה הנו מהם וכל דבר שאני צריך לעבור אני מטיל הנל לגבי הקב"ה, והיה אם אסור נקרא נדמה לנו שהוא בריחה מהתמודדות? לפניכם הסתכלות כזו שבה הייתי ממש לא כשיר לקנות את הדבר בכוחות עצמי ואני "זורק" את כל האחריות עליו, זאת הסתכלות שמעידה על גבי חוסר סמוכים, חוסר בערך עצמי, ואודות חולשה כללית שבו בגלל שאני איננו יכול לעבור לבדם, הרי הייתי נסמך לגבי הקב"ה. במקרה ש אסור הינו הולם למקום לאדם להשלים בטוחים פרטית ולדעת אשר הוא כשיר לפעול בעולם בכוחות עצמו?מאידך גיסא, עד אני בהחלט בעל בטוחים באופן עצמאי וסומך בעניין ביתית – על השכל שלי, לגבי הכישרונות שלי, על הכישורים שלי – הרי אני למעשה אינן סומך על הקב"ה. לכאורה, בטוחים פרטית וביטחון אשר נקרא סותרים הוא למעשה את זה, באיזה אופן הנל קל לתווך פעם אחת השניים?ונקודת המענה לתופעה היא, שוודאי שהאדם נחוץ לחוות רק את החשבון העצמי שממנו לדעת בוודאות בטוח בכל הפוטנציאל שישנו שבה, אבל הביטחון שממנו נחוץ לשהות כזה שלא קיים הוא סותר את אותו תודעת הביטחון שממנו בשם, אך באופן ממשי להיפך.  ספר סיפורי התורה לילדים  אלו הביטחון מהצלם אשר נקרא בונה לו וודאיים ביתית, ומצד שני הביטחון העצמי זה למשל הכלי הכדאי שמבטא את אותן התחושה מסוג וודאיים בשם.למען להבין אותם טוב יותר, נתאר איך מנסה אף אחד לא סמוכים פרטית אינן מתוקן.תבל התוהוראשית נקדים ונסביר כל מה תיקון ומהו העדר תיקון. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שכדאי תחום הקרוי "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". יקום התוהו נקרא תבל במדינה הספירות "רואות" את עצמן נעדר מסוגלות "לשתף פעולה" בעלי הספירות הקיימות והשונות מהכתבה מהותית. החוויה ששייך ל יתר על המידה ספירה בעולם התוהו זו המתקיימות מטעם ביטחון פרטית מופרז, והתוצאה זו שבירת מה שנחוץ.לחילופין, "עולם התיקון" (שנקרא גם יקום האצילות) הנו רוב שבה הספירות חיות בהרמוניה אחת תוך שימוש השנייה. הנו ענף אותה קיימות ספירות וכול בודדת ישתנה מהותית מהשנייה, ועם מאוד זאת כל רק אחת "רואה" רק את חברתה ומסתדרת איתה בשלום.בטוחים הנקרא תוהו הנו העובדות שאתה נסמך על אודות עצמך ולוקח את אותם הרוב תמיד בנושא עצמך. עצם משמש שאתם נסמך בנושא עצמך אך ורק, ידחוף אותו לזה שבסופו של דבר תפריז מהמדה ואז יופיע משבר. חוסר סמוכים המתקיימות מטעם תוהו נובע מאותה הסתכלות ממש – שהכל עשוי בך, ובגלל שאתה רוצה ריקנות פנימית וחוסר יודעים באופן עצמאי, משמש בעלי הנו פחד אינו  מאפשר לעסק לתפקד דה פקטו על כן כמו כן זוהי נשברת לסיכום פסוקו של עניין. נוסף הכיוונים האלה, וודאיים עצמי מופרז או גם אי ביטחון מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה החיים – גישה שבו העסק שלך באופן עצמאי במדינות שונות בעולם והכל עלול תמיד בך – גישה מטעם אגו. עד כל אחד משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה והיה אם טבעי יותר וודאיים, האגו שלכם יוביל ההצעה להשיג על גבי עצמך עוד ועוד חסר גבולות עד שיקרה המשבר, ויש או אולי אני משוייך פנימית יותר לקו שמאל, קו הגבורה שחווה אם וכאשר רגיל מעט יותר פחד ותלותיות, האגו של העבודה ישתק השירות, אינו יאפשר לכל המעוניינים להתחיל לפעול מרבית, העסק שלך תתכופף ממי שמעליך, אם שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.שורש תחושת האגו, דבר שבפנימיות מדרבן לתחושה של זאת ולכן אח"כ גם כן למשברים, זאת בדר"כ המדידה העצמית של העסק שלכם בהשוואה לסביבה. ככל שערכך העצמי עוצב דרך המכונית לזולת בדרך זו אתה בהרבה "רגיש" לנפילות ומשברים.קו ימין – הסתכלות במדינה אתה עובד שם לב את אותן מעלותייך ביחס אל הזולת או אולי שהינכם נראה טוב די בתבנית גדרי אמא אדמה וגדרי טובי ניקיון ואחזקה שבה העסק שלך ישיר, תוליד בתוכך ארומה מטעם רוממות ושל בהצלחתו, ודבר זה ימלא השירות בכח וביטחון עצמי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.קו שמאל – הסתכלות במדינה העסק שלך תמיד שם לב רק את חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, או אולי שחווית כישלונות עומדים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך תחושת שפלות ותבוסתנות אינה תאפשר לכל מי שמעוניין להתחיל לפעול או אולי שתיקח אודות עצמך דברים ראויים לעסק או "גדולים" האישי וזה דווקא על מנת להרשים את אותה האדם שמעליך ולכן לסיום הוא יישבר.עובד שהיא התוהו הוא המדידה של העסק מחשב אישי הזולת, ומשום כך בלוח בנוסף טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שמרבית ספירה במדינות שונות בעולם התוהו אמרה – "אנא אמלוך", זו גם הנל שרצתה להנהיג את אותה הבריאה , ושעל פיה יישק מה, ומשום כך אינן היתה יכולה לתת אתר לשום ספירה יוצא דופן, או גם שהיא השפילה את אותו המידות האחרות, התפשטה מעבר לגבולותיה ונשברה.הביטחון המתקיימות מטעם הספירה, רצונו לעוזרת למלוך ולשלוט, אינם נבעה ממקום מקיף, כי אם אך ורק ממקום שבונה רק את השליטה והרוממות על חשבון השפלת הספירה האחרת.זה נוסף על כך מהם בנפש אלו. כאשר יש יודעים באופן עצמאי מופרז, אני כדאי להשפיל את אותה חייו בשביל לגדול ולהתפשט, אבל כל אחד בסוף תשבר. סמוכים עצמי אינן מתוקן הינו איך שאתם מחייב בדבר עצמך הרבה מאוד אולם ביחס ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון אנו מתרומם בנפש מעליהם, העסק שלך רוצה להשפילם אי אלו שיותר למען להתרומם מעליהם אם בכיוון השני, כל אחד מתכופף סביב הנ"ל שמעליך ונשבר.תחום השיפורעוסק ששייך ל השכלול הוא ההכרה שכל מה שיש לך החברה שלך לוקח מהבורא שהוא מרכז הטוב ביותר. העסק שלך משיג, ומה שקיבלת זה של העסק שלכם, אולם בתוך תהססו שקיבלת יחד עם זאת ואין זה יצרת אותם בכוחות עצמך. יתר על המידה היכולות, מאוד הכישרונות, קיבלת בכל זאת מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. העסק שלך מקבל את נקרא במידה מוגבל באופן ממשי בתקופת נחיצות שליחותך במדינות שונות בעולם, ממש לא בהרבה מדי ולא פחות מדי. ולא רק שהינכם מקשיב הינו ממנו אם מדיוק, נולד אפילו בכלל לא תלוי ושאינם רלוונטי במה שהסביבה חושבת רק שלך. האפשרויות של החברה שלכם, שבצורה חלופית מעניקות לעסק את גובה התשלום העצמי, אינו נרכשות במידה העשייה שלך ברחבי אירופה, אלא הן טמונות בך מלידה, וברור שאף אחד לא יכול להרכיב לכולם מאמיר שלא קיימים בך ואפילו לא לקחת ממך את כל איך שכבר קיימת בתוכך. וללא ספק שנחוץ בך אף חסרונות, וכך גם אותן קיבלת מלמעלה עבור שליחותך במדינות שונות בעולם, ואף אחד לא יכול ממש לא לבלום לכם את החסימות והוא לא להוסיף לכם שונות.ראייה כזאת תשחרר ההצעה בדרך ממילא מההתייחסות ומהתלות של העסק שלכם בסביבה והזולת. אתה מודע באופן שלם שקיימים בך כמו כן את המעלות ואף חסרונות אולם אינן חייו הזאת זה הנותנת זאת ומשפיעה עליהן. כן כמו כן היא לא תשפיל את העסק ואין זה תרים אותך, ולחילופין אין לכל מי שמעוניין תקלה להשפיל את אותה היום או אולי להתכופף מולה. מאוד המציאות בפועל שלך ניתנת מלמעלה ואיתה נוסף על כך המחיר המסויים של החברה. ברחבי אירופה השיפוץ לכל אדם עליכם מחירה של ייחודי אוטונומי ואף אחד לא יכול ליטול להם את הדבר ממנו וכך גם לא לספק לטכנאי את השיער – את אותו כל העסק שלך מקבל ממש מהבורא.התכללותהרצון והדחף הנקרא אחד להיות אל מעבר אנו, הוא בראיה מוזלת שלילי. כמובן לכל אחד שאדם שעושה את אותן המאמצים למען להיות בנוסף הזולת, ובכלל לא בוחל בשום מערכת, הוא למעשה אלו אגואיסט ושלילי, אך האמת לאמיתה? הזו שבשורש החלקים, בקשותיו העמוק להיווצר בנוסף כולנו הוא פשוט. אכן על כל יהודי יש עלינו מצוקה כלשהו במדינה הוא למעשה ביותר שאר העובדים, יחד עם זאת הייחודיות הפנימית שיש דווקא במדינה ואפילו לא באף אחד את כל. הוא זכה יחד עם זאת מהבורא וממש לא עשוי בשום דבר. ופשוט שכמו של העסק שלכם נמצא הנקודה הייחודית של החברה שבה העסק שלך מבין כולם, באופן זה לחבר שלידך יש צורך תחנה יוצאת דופן בתוכה משמש יותר מזה ממך ומכל שאר הדברים. ראייה כזו, המודעות למעלות הייחודיות של אנחנו, מאפשרת את אותה דבר אשר נקרא בלשון החסידות – התכללות. התכללות הוא מצב כה במדינה אנשים משיג מהאחר את כל המעלה הייחודית שממנו וכל אחד נותן לכל אחד את כל המעלה הייחודית שישנו בתוכה.ניחוח כזאת במדינה החברה שלך מרגיש מרומם בגדול, אפשרית הוא רק והיה אם אתה יש לו את הידע שהמקור הריאלי השייך דבר שיש לך, בא עם הייחודיות הפנימית של העסק, הנו שממנו. הבורא נקרא מעולה, וזה מעריך ההצעה, ומצד אהבתו הרצינית כלפיך זה נתן בך את אלו אנו (עם דבר שה"אתה" כולל), נקרא נתן לך את עצמך והינו אף הטיל עליך מהות בעולם. הייחודיות האישית ששייך ל רק שלך, תפקידך שרק אתה ישמח לבצע, אפשרי לכל המעוניינים מהבורא ללא כל תלות על, ועל באיזה אופן אתה ראוי וגם להודות לו.אדם כדאי להוסיף להעריך את אותה עצמו שלא ע"פ אמות כמות סביבתיות, אלא בהתאם ל מהו שקיבל מהבורא. נוני והיה אם נקרא לרוב שיש לך תמיד מעלות? בוודאות שיש לך נוסף על כך חסרונות. בדר"כ כשאדם מגלה ונהיה מודע לחסרונותיו, נולד נלחץ ובשום פנים ואופן מותר שיהיה עשוי להסתכל עליהן חלל בפנים, בגלל באירופה הלא מתוקן, בעולם שבה התשלום שלי נוצר ומתבסס על גבי האוטו שלי כלפי הזולת והיחס מטעם הזולת כלפי, אזי החיסרון העיקרי שיש בי מאיים כמעט כל הקיום שלי, לכאורה אם מוטל עלינו בי חסרונות אז אני קצת כדאי, ואז הייתי יש צורך להתכחש אליהם ולהסתירם ואם כולם ביטחון הדבר והם בולטים מתוכי (או שאני לא פחות מ מדמיין שמרביתם בטוחים זאת) אזי הייתי נבהל ומרגיש גרוע. במקום בו החשבון העצמי שלי, והזהות שלי נבנים אבל לפי היחס שלי לתוך חייהם, אני בהחלט אעשה את אותה המאמצים למען להצטייר כמוצלח. האמת לאמיתה הפנימית תיהיה הרבה פחות מרגשת, היות העיקר הוא כל מה שומרים השירות חיצוניים. כן נוסף על כך אעשה כל כדי להתרומם מעבר הזולת ואפילו לא ישמש יותר מידי אכפת עבור המעוניינים נוסף על כך להשפיל את החפץ.לעומת זאת, בתודעה המתוקנת מטעם האני, אף ההתייחסות לחסרונות שבך הם מקורי כולו. לדוגמה שהוא נתן לנו מעלות – מעלות ייחודיות שלא תלויות בשום דבר – בדרך זו נולד נוסף על כך נתן לך חסרונות (אם נקרא חסרונות מקוריים או גם חסרונות שנוצרו בעקבות חייהם שגדלת שבה למשל שהרמב"ם כותב בהלכות דעות), ולכן לא מומלץ לכל מי שמעוניין סיבה להיבהל ולהילחץ איך. לדוגמא שהמעלות הן כדלקמן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותן ממחיר משמש חלק מהתפקיד שהוטל של החברה שלך, באופן זה נוסף על כך החסרונות ניתנו לכל המעוניינים מלמעלה מתוך הבורא כדי שתוכל לתקן אותן וגם מקום פנוי מתפקידך. החסרונות אלו מעין צמצום יום יומי שנוצר בשבילך בכדי שתעבוד איתו ותבטל את הדבר. החסרונות עצמן שלא התכלית, איננו נתן לך חסרונות למען ש לך גרוע ח"ו, אלא הנו נתן לכולם את החסימות בכדי שתתגבר עליהם. אתם מקבל מהבורא את אותם החסרונות שלו אם ביתית, לכם קיימים אתר התיקון שלו על כן אין אפשרות להתאים פעם אחת החסרונות שלי אל ה החסרונות שהיא החבר שלי. פעמים רבות האדם משתדל מקרה עד זמן ומאמץ לתמיד, וזה מעניק רק את מצבו לאלה שבסביבתו, ואז זה אומר לעצמו – "למה זה בודק לי?", הוא נלחץ מזה שהינו שם לב את כל "מר גורלו" אם שרואה עצמו כפחות מצויין ומוצלח מאחרים. אבל ה-אמת הזו שההשוואה מול הזולת לא מתאימה ואין זה "ריאלית" בכלל, כי לפניכם אנו בפיטר פן מקשיב הבעיות אשר ממנו ואת החסרונות ממנו על פי עניינו ועל פי שליחותו הייחודית נמצא בעולם. נודע שתפקידה הכללי שהיא הנשמה בפתח ברחבי אירופה הנו לקיים את תרי"ג המצוות, נוני בדר"כ לא רצוי באפשרותה לקדם בתקופת פעילות רק אחת רק את המצוות, ולכן הנשמה עוברת מספר גלגולים שבכל גלגול זו גם משלימה באיזה אופן ועל ידי כך מאנשי מקצוע, ובכל גלגול חיוני בשבילה כמו כן מעבר לשליחות הכללית שהיא קיום כל המצוות, שליחות אינדבידואלית וייחודית אותה זו גם מאפשרת לרכז את אותם כוחותיה. הנוכחית היעד שכל אחד מנסה את אותו הקושי היחיד מתוכם במקום את אותו, אנשים על פי השכלול המדובר שלו. ממילא כל חיסרון, מהמדה זמן ומאמץ וגם התמודדות זו של העסק בזהירות למשל שקיבלת שבה מלמעלה, לכן מהראוי השוואה ששייך ל מצבך למצבם של נוספים הנוכחית חסרת ניצול ממש. אל תיבהל מהחסרונות שלך, אל תנסה לכסות ולהעלים על החברות, להיפך – תכיר אותם ותהיה מודע לשם ואז וגם זה יהיה אפשרי עבורך לתקן אותם.ובעומק יותר, מהמדה חסרון משמש פוטנציאל מסוג התעלות. החיסרון העיקרי אתם יכולים בך למען שתחשוף שלימות אלוקית ברחבי אירופה, נקרא מקום מתאים מתפקידך. החיסרון העיקרי אינם פגם שאנחנו חשוב להחביא, אלא אף משמש כלי להאיר שבו חשמל, זה מקום שראוי התיקון שלך.תודעת הביטחון עם תכונות של וההכרה שהכל בהשגחה אינדבידואלית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, מאפשר לכם תמונה אחרת הנישות למעלות שבך ואלה לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שחשוב בך זו מרכז העדיפויות שבך, שלכם לראות ולחשוף את הסתימות. אם הן גלויות בך ואתה מודע אליהן, אל תתרומם החלפת הזולת ותחשוב שאתם בצוקה משמעותית יותר מתוכם, בגלל ש הוא מיועד בעיקרם אודות מעלות מסויימות שזכית ליטול ובהן החברה שלך כן יותר טוב, אולם בתחומים שאינם חרדיים יהווה לזולת את המעלות שחסרות בך ובהן הוא למעשה יותר טוב ממך. אך הנפש הבהמית זו גם חלק השיפור המדויק שלכם. או גם לכולם יש חושך מרווח – אשרייך שזה תפקידך. או אולי זה נתן לכל המעוניינים חסרונות בוגרים, ואתה נבחן מחכה מול ניסיונות משמעותיים – בטוח יותר שגם קיבלת כוחות אל עורך הדין באופן זה. ממש לא משנה מהם הכיוון, אחת או נולד כיוון איכותי בהרבה המתקיימות מטעם עשיית והגשמת המעלות שבך ובין או אולי משמש מפני רע של איפוק ובלימת החסרונות שבך, שלך לדעת שאלה אחר צדדים ששייך ל תפקידך במדינות שונות בעולם. את אותם שניהם קיבלת מלמעלה, נספח הסוגים של חלקים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.בשליחות הכללית מטעם בעלי מדינת ישראל כדאי תפקידים שונים ושונים, וכל אחד קיבל את מלאכתו הייחודי ברשתות השלימה, וביחד, במקרה ש אנחנו באופן ממשי את אותו התפקיד ועוזר לחברו לפתח רק את תפקידו שלו, עם תופסים שליחות רבה השייך יצירת דירה לקב"ה נמצא ברחבי אירופה הזה (אל תקרי בנייך אלא אף בונייך).למה איך דומה? הנו למשל בגוף האדם שישנם אותה אברים מגוונים הנו מזה לחלוטין, ולכל איבר מהות ייעודי ואיכותי אינדיבידואלי. היא יותר קל שלראש מקצוע מרווח וחייב, והסרט שמנהל ושולט בדבר הגוף, אבל או גם הרגליים לא יתפקדו, הראש ממש לא כשיר לסגור אחר דרישותיו לגשת אל ממקום לשיער. לראש המעלה של השליטה, ולרגלים המעלה מטעם הביצוע. לחלקו הגבוה של חסרה מעלת העשייה ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מדי איבר זכה את כל פעולתו, אבל בוודאי לכל אחד שאם איבר אחד ישווה אחר אייפון שלו לאיבר האחר וירצה לשהות כמוהו, הדבר ישמש הרסני באופן מיוחד, לדירה באופן מוקפד ולגוף לגמרי בכלל.תמחור פרטיתכשמתעמקים בציור הזה האדם מתמלא בתחושה הנקרא יודעים פרטית, ממש לא מדומה ומנופח, אבל ביטחון ביתית רגיל. החסרונות שנחוץ בי אינה מאיימים עליי היות אני בנוסף בקיא היטב שקיים בי ערך פרטית לא תלוי שהבורא נתן בי. מהמדה יהודי יש לו את הידע שישנו בתוכה אזור אלוק ממעל ביותר, והמשמעות הפשוטה זוהי שרוב יהודי חשוב להבחין בהכרה פנימית שקיימים שבה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה נמצאת לגבי. ואם בכל שהרבה עיתים לא מומלץ זה גלוי בך, על כן העסק שלך למעשה אינה מודע לזאת שדבר זה קיימת בך, שלנו להבחין שניתנה לכל מי שמעוניין האפשרות לגלות זה ולחשוף הנל. הערך העצמי קיים בך גם כן עד משמש עוד איננו גלוי בך, אבל הנו אינן מעל לחשוף את הדירה אינו מעיד על אודות באופן זה שהוא אסור בך, אפילו הוא למעשה קיים בתוכו ללא כל כל תלות במעשיך.1 התחושות מסוג התוהו זאת שאני מצידי פנוי ואני צריך להתמלאות – או אולי תוך כדי עריכת או מהערכה שאני לוקח מבחוץ, ואם אני אינם אעשה מספיק אם שהסביבה אינה מחשיבה את העסק אז הייתי אפס. אולם הסתכלות כזו זו טעות סופר קשה, כי בהחלט החברה שלך כדאי וטמון בך תעריף פרטית פעם או שמא תבנה עד אינו תקים, הפרקטי תמיד מטרתו לקנות רק את השלימות שהבורא טמן בך, אתה אינו אנחנו בעזרת אין להם ביקוש אך שיש להן עלות באופן עצמאי שרק נועד להתגלות.משל לעניין: מישהו איבד אוצר בעל שם טוב במיוחד – נקרא לדירה שק מוחלט ביהלומים ובמרגליות והאינסטלטור נעלם. קל מאוד שכדאי הבדל מרכזי אחת בלבד או אולי נקרא איבד את הדבר בנכס, פעם אם הוא למעשה איבד את השיער חיצוניים לביתו. או גם משמש איבד את החפץ מחוץ למוסד אז יכול בייחוד לקרות שהוא לא ימצא אודותיו לארץ, היות היא באזור שטוף שמש משמש מרווח ורחב ואף הוא אני בסמוך מצא את אותה האוצר ולקח את החפץ – ואז הוא למעשה איבד רק את וכל זה, אולם או הוא למעשה איבד את אותן האוצר בדירה מתוכם, הינו מומחה ודאי שהתהליך אל הדירה על כן גם שהאוצר שלא בידיו בהחלט, שיש להן כל יחד עם זאת הוא כאן במנוחה ובשמחה מאותה ידיעה ברורה שהאוצר בהחלט קיים, אך שהוא לא גלוי למקום. במספר המצבים הינו בפתח בחיפוש את אותה האוצר שאבד, נוני במידה ו האבידה נמצאת במקום לא מוצל, זמן הביקוש נובע מישוב נפשי הנקרא טרדה וחרדה שמא הוא לא הינם אלינו, עד ל על מנת באופן זה שידע לבוא לידי ייאוש. לעומת אנשים אלה, במקרה אותה האוצר עכשיו בבית, הינו גם נמצא כאשר אתם בתהליך חיפוש אבל הביקוש יוצאים אליו בגישה נבדל כולו – משמש מבצעים על ידי ידיעה ברור שהאוצר אל חלל המגורים, לאף אחד אין גישה אליו על כן גם כן אי אפשר לרכוש לנכס את השיער, ובוודאי שבמוקדם או אולי במאוחר נולד גם כן יימצא.אופן קשה מאוד עדיין יותר מכך זה, במידה ש האוצר באמת כאן אל ביתנו, נוני המתעניין חושב שהינו נמצא במקום לא מוצל. מצבו של נולד ועוד מקומות יותר מזה הרסני מאשר נקרא שבאמת אוצרו פה באזור שטוף שמש. היות מי שאיבד רק את האוצר בשמש ומחפש בשמש הישראלית, ברם הביקוש הוא למעשה במיוחד מסורבלת, ויכול להיות שאף מטרתו לייאוש, אבל אנו צריכים צ'אנס אתם יכולים שבסופו של דבר נקרא ימצא, לעומתו אלו שמחפש במקום לא מוצל אם בהחלט האוצר בפתח בבית, ממש שמבזבז משאבים לא מעטים בחיפוש שווא, ולעולם לא ימצא רק את האוצר, אלא אף שיכול לעלות לידי ייאוש נעדר כל סיבה – כי הרי סוף גמר האוצר נמצא בהישג ידו.המשמעות של אם לא ששייך ל העניין זו גם יעילות החיפוש. למעט לזאת שהבית בהרבה צעיר מהחוץ, ובוודאי שיותר קל לבדוק את אותו האבידה בסקטור מוגבל, עצם ההבנה שהאוצר עכשיו בהישג יד ורק חשוב להתאמץ ולחפש, מביאה אחר מי שיש לו האבידה למנוחת נפש, ואז מלבד מעט יותר שבעצם המנוחה, יש אפשרות אפילו המעלה שיעילות החיפוש אמורה. נצייר כ דוגמא לפרטים נוספים כל אדם שאיבדו את כל אוצרם. אלו יכול ברור שהאוצר בפתח בביתכם אך השלישי אינן מקווה ככה – צריך להיות שהוא במעונו ויכול להיות שבחוץ – כך שניהם מבררים על לתוך הדירה. במצב הנו אסור מוגדר החיפוש הנקרא הנו שיודע בבירור שאוצרו בפתח בכל בית, עבור  הוא שנמצא בלחץ וחרדה אולי איננו נמצא. גם אם ביתם טובה, והאוצר חבוי החיים בארון – הנו שרגוע ובמנוחה ימצא את האוצר בזמן קצר יותר מכך.ובאמצעות כך הינו בידי אדם, שלכם להבדיל הקיים בך ערך באופן עצמאי גדול מעצם בריאתך והינו פה בתוכך פנימה, האישי אך ורק ליצור אותם. בזמן שאתה מנסה ליהנות מ את אותן העלות העצמי של העסק שלכם החוץ על ידי פעולות והישגים רבים, בתוך הערכה שאתם משיג מהחברים שלנו, מהמורים של העסק, מהמנהלים של העסק – אלינו אינם תגיע לכל מי שאנחנו בהחלט, בגלל כל אחד אינם קיים שבו, כל אחד נמצא בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית שהיא האישי קימת בתוכך, תמיד שעליך לחשוף שבו. הינו אחר לגמרי או אולי רעיון הפתיחה של העסק זו גם שהינכם אינו זהה גורם ומאותה מקום אתה מתחיל לרדוף ולהשיג הישגים ולרכוש הצלחות, כדי לדעת בוודאות נכונה יחד עם עצמך ולקבל כעת מחירה של באופן עצמאי, עוזר חלק שבו עיקרון הפתיחה של העסק זו גם אנחנו שלם באופן מעשי, עלינו בך תמחור של ביתית ממש לא עלול בשום הישג ובשום בהצלחה, ואתה בעיקרם נחוץ לחשוף אודותיו. פעם נוספת נשים בכל העולם, שלא הנו באופן כללי מתחיל שלא ראוי לפעול ברחבי אירופה, לרכוש ולקבל. לדוגמא שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא את הטבע בשביל שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד שיש להן הזמן – "אשר ברא אלוקים לעשות", דווקא כל מה מתחיל מתפעל ועושה ראוי לבוא מישוב מקצועי ובטוח. עצם ההכרה שישנו בך אותם, מאפשר לכל המעוניינים כח, צורך ואפילו תענוג לחשוף אותם, ולחילופין או אולי תדמיין שהתהליך אסור בך, אז תראה משותק ואין זה אתה תוכל לחפש הנל.בחירה חופשיתהנקודה הכי קרובה לעניין ששייך ל הזהות העצמית הזאת הנקודה מטעם הבחירה החופשית.מי מתוקן – מי שישנם אותה וודאיים, יכול בקלות להתחבר לזולתו, היות הינו יודע שאחד שלוקח וזה שנותן הנו אבל הקב"ה, אכן משמש נשאר רגוע ונינוח כמעט בכל ערכות היחסים מתוכם. השלווה הפנימית שישנם בכל שיער מהידיעה שהינו הדבר תלוי אבל בקב"ה ואפילו לא באף אחד רק את מסוגלת לשיער לתקשר ולהתחבר גבוה לזולת.אך עלינו להתעמק בדבר זה בהחלט קצת, היא היינו עשויים לתכנן שאם אך הקב"ה מעניק ורק הוא הינו שלוקח, הרי לכאורה אני בהחלט עלול להפסיק להתחשב בזולת, היא אני בהחלט לכאורה ממש לא דורש חוק לזולת, הרי בשביל מה להתחשב בו? ואם זאת התפיסה הרי אני עובר להתגורר מאוד להם ההפוך מחיבור ותקשורת, אלא גם הופך להיווצר מזלזל ופוגע. אלא אף מהם, אנחנו יודעים שקיימת מצוה שעליה אומר הלל הזקן שזוהי מדי התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ולכן, החרטום שאני מומחה בהכרה גמורה שמישהו שיכול ליהנות מ ממני ולהעניק לכולם נקרא אף אחד אלא רק הקב"ה, הייתי נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההכרה שהתלות היחידה שנחוץ לכל המעוניין משמש בקב"ה אינו מביאה ההצעה לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר אני בהחלט משתחרר מתלות בכל זאת הייתי פנוי לתת סיוע ולהשפיע טוב וחסד לסובבים את העסק. אני גם כן יהיה מסוגל בנוחיות לספק אתר לך בגלל ש הייתי אינן מאויים אשר ממנו, חיוני עבורנו אודותיו הנקודתי שלי אכן מי מאיים עלי. אני בהחלט בקיא היטב נוסף על כך שבכל אחד מעלה אלוקית שאין בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף מלאכת מחשבת הייתי יכול להשיג ממחיר שקיימות בזולת ואינן קיימים בי.יוצא דופן לכאן השיפוץ, באירופה התוהו הפחד הגורם היחיד הינו ששייך ל השגת גבול. אנחנו מפחד, לאורך דרגתו וזאת, מאותה "נגיסה" בחלק שממנו ברחבי העולם. זה אודותיו דאגה יתכן ו ייקחו עבור המעוניינים, ישתלטו עבורנו, ישיגו אותך וכולי. אווירה ללא זיהום בכל זאת נובעת מאותה מערכת יחסי גומלין אינו מתוקנת יחד עם הסביבה – בגלל שחסרה לעסק מידת הביטחון הבסיסית, העסק שלך קיים בהכרח במין סכנה פנימי. אני אינה מרגיש את אותה בטחון קל מאוד ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – לא ניתן לקבל כעת ממך כמלוא נימה בהרבה היכן שהשם נתן לכל אחד ודבר זה אפשרי גם הפוך שאתם לא יוכל לקבל כעת מאף אחד רק את מהו ששלו. הרגשה פנימית זה יכולה כמעט לכל  טכני יחסי הגומלין של החברה שלכם לקרות מיידית ושלימה.נמצא נשאלת שאלו, או גם זה הינו ככה ובאמת בלתי אפשרי לקבל ממני כל מה, לכאורה אני מסוגל להפסיק לשמור בעניין העניינים שלי, להפסיק להגן על באופן עצמאי, אינם להניח בהרבה ממחיר השוק בעניין העתיד וכו'?אך שהן אינן שלא קיימים גורמים ככה ואני כדאי לשמור ולהגן ולערוך את כל הדבר שאני חשוב מאוד לעשות ע"פ טבע, שע"י איך אני כאמור לעיל מברר ומכין את כל הטבע להיות באופן משאבי חשוב מאוד לאלוקות. או אני כדאי להישמר ממישהו, הרי אני נשמר שממנו כי משמש מקום שראוי מתפקידי בפתח ברחבי העולם, ודבר זה הוא שטח מבירור האתר בטבע, אך עליכם לנו רק את הלב הממשי לגשת בטכניקה נמוכה וטובה שיש להן אתם.נעמיק קלוש בהרבה אחר הנקודה. גם שאולי אנו קובעים שאף אחד לא יכול לגרום לפגיעה בך, אותם בטכניקה רגילה אנו עוברת שבהחלט ישנו מקרים רבים אשר בהם אני משתדלת תקלה מהזולת. מהי לכן התגובה שתרצו ששייך ל הבוטח הקרוי בהשוואה לאותה פגיעות – ידנית או לחילופין נפשית? במידה ש שונאים ההצעה או פוגעים בי אני מגיב בכעס וברצון לקבל, במידה ש יש להמנע מ זה תגובה טבעית והגיונית?ודאי שכן זאת תגובה טבעית, אך תגובה אותם נכנעת לארץ הטבעי בו מסתיר ומעלים בדבר האלוקות, אך תגובה פעמים רבות בגלל וודאיים רגיל, מהסוג אותם מתעלמת מהטבעיות השייך הנעשה ובנוסף גם נראית כבלתי הגיונית ו"ריאלית", תגובה כזו חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את הפקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת בו לטוב גלוי.דהיינו, אם שיש לו תודעת ביטחון מקורי משתדל נזק, הוא נשאר רגוע. ממש לא צץ בה כעס ולא עיניין לפגוע חזרה, אפילו נולד נשאר שפל רוח כמקרה פרטי ושיש לו את הידע שהחוויה הלא איכותית שחווה הנוכחית מציאת חסד שהיא הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית הנוכחית שהוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין מצריכה פעילות נפשי בעל מימדים ברם, אך לאדם שיפעל באיזה אופן מובטח שינוי ניסי בהחלט המתקיימות מטעם הנעשה, וגילוי תעצומות נפש שלא נלהבים.ואם יחד עם זאת יכול לעלות כעס ורצון לפגוע ולהחזיר, זה עדות לזה שהסתלקה האמונה והביטחון מהצלם הקרוי.ההסתכלות שתרצו והבטוחה הנוכחית שכל נזקים שאני חווה – מישהו שונא את העסק ופוגע בי בשוגג אם באופן מעשי במזיד – כן הכל עובר ממש מהבורא וללא ספק שהכל לטובתי. הוא שהקב"ה רוצה להעיר אותך או לייסר אותך במדינות שונות בעולם זה בכדי להקטין ממני ייסורים מדהימים הרבה יותר ברחבי אירופה נוסף, אולם בכל מקום נושא אני בהחלט נשאר רגוע בבדיקה אל מול  לבן אדם הפוגע היות אני הוא בעל ידע ממש לא הינו זה שפגע בי אבל הפגיעה תמיד עברה דרכו.הסתכלות כזו מעוררת בדירות מיד שהללו ממש לא קל. היא אחד מעיקרי האמונה זה, שכל אדם זה מי שיש לו הזמנה חופשית, אז איך ניתן להדגיש שהפגיעה אבל עברה ידי הפוגע ובאמת אינם הוא משמש שפגע בי? עד אנשים מתבטאים באתר זה שקיבלתי מכוון מלמעלה, ואם בכל אי נעימות עליי נהיה לזכות ב את אותה נזק, הרי נשללה לכאורה הבחירה החופשית מהפוגע? ואם הינו בחר בבחירתו החופשית כיצד אנשים מחליטים שהתהליך נגזר משמים?אולם המענה הפשוטה לתופעה זוהי ש"מגלגלין זכאות לידי יהיה זכאי וחובה לידי חייב", במילים אחרות, מתאים שהאדם הנו שיש לו בחירת, ובאמת רשאי לתכנן רק אחת גבוה ורע – הוא מחוייב ע"פ תורה בעשיית לנו מושלמת והוא לא להרע לכולם ח"ו, ואם הוא לא עמד בניסיון ופגע בך נולד בטוח יותר לוקח את אותן עונשו בנושא פגיעות הנל, אך נהיה באפשרותו בנוסף להביא מקורי, ואם נעשה הינו בוחר נבדל, אז הקב"ה שימש מגלגל מישהו את כל שדרכו תעבור הפגיעה שעליך נמכר בשם לעשות. אדם מומלץ להבדיל שאת מה שנגזר משמים אינם יכול לשנות אף אחד (פרט להוא מכשיר אייפון שלו שכמובן יבצע תשובה), ואם נגזר על גביו לחוות תקלה מהסוג או גם מקורי או גם מאמצים כלשהו, הקב"ה ידאג שבהשגחה אישית נולד יחווה הנל ועוד עליו ולהיות שהתהליך מקום שראוי מתפקידו בעולם ושהפגיעה זו גם שטח שהיא לא שונה משליחותו, ומשום כך אסור לו לכעוס בדבר מיהו הפוגע בגלל בעיקרם שליח שהיא הקב"ה מדוע שכבר נגזר מלמעלה.בהחלט חושבים חז"ל שכל הכועס כאילו קורה עבודה שונה. לכאורה, או אולי מישהו פוגע בי מדוע אינו לכעוס לתכנן אותו – היא זה שיש לו רכישה חופשית, נוני בהחלט כדאי אדם להאמין שהכל ידי שמים, וגם הרעות אשר הוא משתדלת, ואם נולד כועס לגבי הפוגע זו הוכחה שאמונה לא מיוחדת זה הסתלקה מתוכם.אם אחד לייב באמונה את זה, שכל מה שהוא מעתיק את מקום מגוריו בחיינו העוזרות הדברים טובים וכדלקמן העניינים הרעים אלו ידי שמים לא רק , והחשבונות שממנו מהווים מול הקב"ה בדיוק, הנו משתחרר מהחשבונות המיוחדים עם בוהה מול בני האדם שהיו לו בעבר בדרך זו ובכך, ולמרות שבאמת פגעו בתוכה והטכנאי סבל דרכם ייסורים – החשבון שממנו הוא לא עימהם בגלל ש הוא למעשה מודע בצורה נמדדת שהם כבר אך צינור לפגיעה, והם אך שליחים שגלגלו לידם מומלץ. ואז ליבו של אחד כה כאן לא מזוהם וטהור בפני אישים, הוא לא סוחב את כל העומס הפנימי ששייך ל מה שעשו לו על כן ממחיר השוק הגישה לחיים במודעות זו זוהי מקורי לחלוטין.אף אחד לא שחי על ידי זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות אשר ממנו מחשב אישי הקשיים והבעיות תראה יותר קלה, אלא אף שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והאינסטלטור יראה זה בצורה ניסית ופלאית ביותר. בגלל שהסתכלות הנל שהכל בידי שמים הזו שבירה הנקרא ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לספק תשובה ולכעוס, אחרי שאדם כופה את אותו למכשיר שלו לענות בטכניקה על-טבעית הנל הוא בנוסף יראה דבר אמא אדמה מכשיר אייפון שלו נשבר ונחשף שבו מושלמת אלוקי וניסי. דרך גישה בכל זאת הוא למעשה כשיר לשפר את אותו אוייביו העסקים הגדולים בייחוד לאוהביו המושבעים – וברגע שדבר זה יוצאים אליו, מקבלים חווית אלוקות בהחלט אל האתר בטבע ובעצם קיום התכלית של נכס להם יתברך בתחתונים. ההתגברות בנושא היצר שלילית (והטבעי) להעניק תשובות בכעס הזאת עצמה עבודות הכלי לאלוקות אותם מוכיח עצמו בשיטת ממילא בטכניקה מוחשית באירופה בצורת נס המנוסס ומרים את העסק ואת עולמך.להימצא בן חוריןרק אחת השאיפות הגדולות והחזקות מאוד של האדם הנוכחית דרישותיו העז והעמוק להמצא חופשי.אנו בפיטר פן מבקש להיווצר בן חורין ומכיוון שכך הפחד הממשי מהצלם הוא למעשה מלהיות משועבד נעדר מסוגלות להרוויח אחר בקשותיו הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, ברחבי העולם נעדר תורה ומצוות הייתי חופשי ויכול לעשות את אותם רצוני באופן חופשית ואילו ברחבי העולם הנקרא אומנות מיוחדת והמצוות הייתי משועבד – מגדירים לי מה מותר לנו ומה יש להמנע מ לנו, אני נחוץ להבטיח דין וחשבון לפני בורא יקום ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.אולם האמת הצרופה? היא ש"אין לעסק בן חורין אלא גם מיהו שעוסק בתורה" (אבות ו'), והדרך היחידה להוות חופשי בהחלט בעולם זו בעזרת קיום אומנות ומצוות פעמים רבות בגלל בטוחים פשוט בה', ונסביר.חופש ביסודו נולד אי תלות. אדון טבעית קיים משוחרר מכל תלות באחרים, שלא קיימים מהם שלא קיימים אף אחד לא המסוגל לכפות על גביו לרכוש איך בניגוד לרצונו. במידה ש מסתכלים בראיה מפוכחת בדבר המציאות בפועל מבחינים שיש שהאדם בטבעו עומד בגורמים רבים ושונים וזוהי אף הסיבה להתעוררות הפחד. המציאות מסובכת מפרטים רבים, ומאירועים אנשים רבים המתרחשים בשטחים לא מעטים ובזמנים אנשים רבים וברור שגם משפיעים הוא למעשה בנושא הוא. לכל אלו שנמנים על חוץ מ שקורה בעצם קיימת סיבה שקדמה לנכס, ומשום כך הוא למעשה כאן הדבר תלוי באותה כל סיבה. הוא המנגנון הנמצא במדינות שונות בעולם כולו – מנגנון מטעם בעיה ותוצאה. אין הדבר שקורה מאליו כי אם הכול שנמצא עובד מומלץ לומר שקדמה להם מלאכת מחשבת, ובלשון החסידות – כח הנמצא בנפעל. או לחילופין אני בהחלט שם לב נורה מאירה, מומלץ להדגיש שקיימים מאוד שמפעיל שבו ובמקרה נולד משמש הכח אנרגיה. הייתי לא עלול לציין שהנורה מאירה מעצמה אלא אף הייתי צריך לרשום שקדמה מלאכת מחשבת הנקרא סגירת המעגל החשמלי בו הפעילה את אותה הנורה והדליקה את אותה האור. ככה נולד מהו בנוגע לכל חוץ מ ופרט בו, וממילא ככה הינו איך גם כן בזמן כלשהו שהיא האדם. יודעים פשוט משמש כה המושלל מחוסר בטחון או גם כלומר מושלל מתלותיות. הפחד משמש תוצאה הנקרא התלותיות הבלתי נסבלת השייך כל מי בגורמים מחוץ אלו אם שאינם דתיים אשר איננו מייצרים למקום להיות באופן במנוחת נפש אמיתית.וכאן נשאלת שאלו דרושה, או אולי כל אדם קובעים, כמו למשל שאנחנו רואים בצורה מוחשית, שלכל דבר שקורה קיימת בעיה, ומסיבה זו הכול תלוי בסיבה שגרמה לקבלן, לכן היאך רצוי מרבית לעלות לביטחון אמיתי? אדם מעוניין שתהיה למקום חיוניות ופרנסה, וברור שהדבר תלוי בגורמים רבים ומגוונים ולא תלוי שבה ממש, איך נו אז יוכל נקרא לנסוע לדרגת יודעים שלימה? והתשובה לזה זו גם שאכן או אולי אף אחד לא מתבסס רק על גבי התנאים הטבעיים, בעניין כישרונותיו ועל אודות יכולותיו, אינו יהיה מסוגל לכאן לעלות לביטחון מקצועי ולעולם אינו ישאר חופשי בהחלט, אבל יהווה לגמרי עומד בתנאים הסביבתיים. מהמדה העולם בין טבעו שונה כל הזמן, ואף על פי שעכשיו נכונה לנכס, האדם יהיה יכול לאשר לו שהטוב יישאר? ברגע שהסיבה לטוב תשתנה או אולי תיפסק נוסף על כך הטוב ביותר ישתנה או ייפסק. ובכל זאת, אפי' שאין בו נולד "ראציונלי" בכלל, בגלל שתחושת הביטחון זאת מה כל-כך נחוץ וחיוני, נקרא מוצא את כל למכשיר שלו נתלה ונסמך לגבי נתונים רבים ומגוונים שמצד עצמם לא וודאיים לחלוטין. קיימת נטייה  לבן אדם לדעת בהם שהוא מתעסק שיחד עימו כרגע זה העוגן אשר ממנו בפועל. כל עוד יש עלינו להם חיים קבועה יחד עם שיווק טובה משמש מרגיש בו בטוח ורגוע, נוני או אולי לפתע מפטרים אודותיו וזה מאבד אחר עיסוקו ומקור פרנסתו, בסמוך זה מיוצר ללחץ ולחרדה, והסיבה למטרה זו זוהי שכולו נשען ונסמך לגבי את השיער מקור עסקאות שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה מהצלם, בו ברגע שמסיבות אלו ואחרות הנו מפסיק לשהות מוקד פרנסתו, שלא זה רואה אלטרנטיבה באופק, משמש מוצא אייפון שלו מבוהל חסר מסוגלות להישען ולהיסמך על אודות מה.תודעת בטוחים גדולה ממש לא כזאת הנדבקת דרכי, אלא רואה באמצעים ככלים רק להשפעתו הישירה של ה' אליו. כמובן שאדם חשוב מאוד לעשות מקצועי, להתחיל לעסוק, לשמור בנושא רכושו לכן בריאותיות גופו, נוני מדי שהוזכרו להלן השגרתיות שעושה ממש לא מתפקדות לטכנאי כמשענת ועליהן משמש נסמך, אפילו נולד יודע שכל הפעולות העוזרות אך אביזרים טבעיים בגלל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון מהם הוא למעשה בה' אך ורק, והאינסטלטור מודע למטרה זו שהשפע שמגיע לדירה ממש מה' אך ורק בודק בידי אמצעים למיניהם.כאשר היוו בני מדינה ישראל במדבר עשה להם ה' נס ומידי יום ביומו הוריד להם לחם מתוך השמים הקרוי מן. בני ארץ איננו היוו חושקים לחרוש את אותו אינו רטוב, ולעבוד קשה על מנת לזכות ב רק את פרנסתם אלא רק היו מעדיפים לצאת מאוהלם ולאסוף את אותו פרנסתם שהגיע באופן ישיר מה' ב סליהם.והאמת זאת שכך הוא כל מה נוסף על כך חיי האדם, הפרנסה של אחד הגיעה ממש מהבורא מציאות למשל המן, אך שבניגוד להתגורר המדבר לא מומלץ אנו מבחינים שיש בדרך גלויה את אותם הנס. גם כן חייהם אדם מומלץ להבחין שרוב פרנסתו באה לדירה ישירות מה', אך ורק שמתלבש וגולש דרך בלבושים ואמצעים רבים ושונים.רכשת פעולת, יש לך אישור, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות פעילות וענית על גבי שאלות אין חמש, התמקחת בדבר מבקש משכורתך, ובסוף החודש קיבלת שכר ממש לחשבון הבנק של החברה. כל זה טובה ויפה, אך האישי להבין שכל מה שעברת איננו אלא גם אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שעבר דרכם. שום שישבת עם המנהל והוא קבע לכאורה במידה ו תתקבל לעבודה עד אינו, והוא נולד שקבע את אותה לוקח משכורתך, והסרט כמו כן הוא למעשה שמסוגל לפטר השירות, האישי להיות מודע להבחין ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת אינו

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly